Tin tức ngành
Hiển thị theo
Cuộc chiến Apple vs Samsung trên đất Việt?

Cái tên Apple và các khoản đầu tư của họ luôn khiến bất cứ thị trường nào cũng thèm muốn. Việc họ dự kiến đầu tư tại Việt Nam là một bất ngờ. Nếu kế hoạch này được hiện thực hóa, một cuộc chiến “Apple vs Samsung” ngay trên đất Việt sẽ diễn ra.

Cập nhật 24:16 | 07/04/2016
TVC Quảng cáo Nike

TVC Quảng cáo Nike

Cập nhật 55:13 | 07/04/2016
TVC Quảng cáo Nescafe

TVC Quảng cáo Nescafe

Cập nhật 52:09 | 07/04/2016
TVC Quảng cáo HSBC

TVC Quảng cáo HSBC

Cập nhật 45:09 | 07/04/2016
TVC Quảng cáo Qatar Airways

TVC Quảng cáo Qatar Airways

Cập nhật 17:18 | 06/04/2016
TVC Quảng cáo Google

TVC Quảng cáo Google

Cập nhật 25:16 | 06/04/2016
TVC Quảng cáo Adidas

TVC Quảng cáo Adidas

Cập nhật 16:16 | 06/04/2016
TVC Quảng cáo M&M's

TVC Quảng cáo M&M's

Cập nhật 02:16 | 06/04/2016