POPUP ĐỘNG

Popup animation advertising là một loại hình quảng cáo mới của VTV, hình thức quảng cáo dưới dạng Popup động gắn với thông tin:

- Giới thiệu chương trình đang chiếu.
- hoặc Giới thiệu chương trình tiếp theo.
- hoặc Giới thiệu thời gian phát tập tiếp theo của phim đang chiếu.
- hoặc Giới thiệu chương trình đặc sắc. (Xem clip minh họa của sản phẩm Coca)

Dịch vụ sẽ triển khai trong năm 2016 các thông tin chi tiết bao gồm: Tiêu chuẩn kỹ thuật, bảng giá dịch vụ, các chính sách, thời điểm thực hiện sẽ được thông báo trong thời gian tới.