Bảng giá

Cập nhật ngày: 15/08/2019 9:00:11 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 119/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình VTV True Concert08/08/2019 Thông báo số 118/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ký ức vui vẻ 201908/08/2019 Thông báo số 117/2019 v/v sửa thời gian, diễn giải mã giờ D3.1 trên kênh VTV308/08/2019 Thông báo số 116/2019 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C15.1, C16.108/08/2019 Thông báo số 115/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Phim truyện Việt Nam trên kênh VTV108/08/2019 Thông báo số 114/2019 v/v tỷ lệ giảm giá quảng cáo mã giờ C4.605/08/2019 Thông báo số 113/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình VTV Awards 201904/08/2019 Thông báo số 112/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Khởi nghiệp công nghệ 03/08/2019 Thông báo số 111/2019 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ B7.626/07/2019 Thông báo số 110/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Chuyến đi màu xanh 201926/07/2019 Thông báo số 109/2019 v/v đơn giá quảng cáo Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 201924/07/2019 Thông báo số 108/2019 v/v đơn giá quảng cáo Lễ bốc thăm Vòng loại Châu Á tham dự FIFA World Cup 202216/07/2019 Thông báo số 107/2019 v/v sửa diễn giải mã giờ C4.1, C4.2 trên kênh VTV315/07/2019 Thông báo số 106/2019 v/v hủy mã giờ C15.1.5 và C16.1.515/07/2019 Thông báo số 105/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Phim truyện Việt Nam trên kênh VTV309/07/2019 Thông báo số 104/2019 v/v sửa thời gian mã giờ C3.9 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Sếp nhí khởi nghiệp09/07/2019 Thông báo số 103/2019 v/v đơn gia quảng cáo Phim Bán chồng09/07/2019 Thông báo số 101/2019 v/v sửa diễn giải mã giờ D1.509/07/2019 Thông báo số 100/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Trước Phim Về nhà đi con09/07/2019 Thống báo số 99/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Sàn chiến giọng hát09/07/2019 Thông báo số 98/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Tường lửa09/07/2019 Thông báo số 97/2019 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ B6M627/06/2019 Thông báo số 96/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Không thỏa hiệp27/06/2019 Thông báo số 95/2019 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C5.920/06/2019 Thông báo số 94/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thương vụ bạc tỷ 201920/06/2019 Thông báo số 93/2019 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C1, C2 và A720/06/2019 Thông báo số 92/2019 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ơn giời! Cậu đây rồi20/06/2019 Thông báo số 91/2019 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C15.1.4 và C16.1.418/06/2019 Thông báo số 90/2019 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Sống mới18/06/2019 VTV-Giai-Tri_BANNER-ADS-DEMO12/06/2019