Bảng giá

Cập nhật ngày: 22/12/2023 2:00:00 CH
Các thông báo giá*
Thông báo số 129/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Của ngon vật lạ26/06/2023 Thông báo số 128/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Của ngon vật lạ26/06/2023 Thông báo số 127/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Khi phụ nữ làm chủ19/06/2023 Thông báo số 126/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Khi phụ nữ làm chủ19/06/2023 Thông báo số 123/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình CASSETTE Hoài niệm12/06/2023 Thông báo số 122/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình CASSETTE Hoài niệm12/06/2023 Thông báo số 121/2023 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ ST2, ST2.108/06/2023 Thông báo số 120/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình Ngôi làng vui vẻ05/06/2023 Thông báo số 119/2023 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C1505/06/2023 Thông báo v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo ngày 2/6/202302/06/2023 Thông báo số 118/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 202302/06/2023 Thông báo số 117/2023 v/v tỷ lệ giảm giá quảng cáo Phim truyện trên kênh VTV230/05/2023 Thông báo số 116/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...chương trình Đầu bếp thượng đỉnh - Top Chef Việt Nam25/05/2023 Thông báo số 115/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Đầu bếp thượng đỉnh - Top Chef Việt Nam25/05/2023 Thông báo số 114/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vì bệnh nhân ung thư và Tiêu dùng thông thái23/05/2023 Thông báo số 113/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Tiêu dùng thông thái23/05/2023 Thông báo số 112/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ A3.11 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vì bệnh nhân ung thư23/05/2023 Thông báo số 111/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Nhạc của tôi17/05/2023 Thông báo số 110/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Nhạc của tôi17/05/2023 Thông báo số 108/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Về nơi gió hát16/05/2023 Thông báo số 107/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam15/05/2023 Thông báo số 106/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thần tượng âm nhạc Việt Nam 202315/05/2023 Thông báo v/v các mã giờ không nhận lịch đăng ký ngoài của chương trình liên kết trao đổi quyền lợi quảng cáo ngày 11/5/202311/05/2023 Thông báo số 105/2023 v/v sửa mã giờ quảng cáo chương trình Làm sao bây giờ11/05/2023 Thông báo số 100/2023 v/v áp mã giờ quảng cáo chương trình Việc tử tế trên kênh VTV1 ngày 14/05/202308/05/2023 Thông báo số 99/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình ngắn trên kênh VTV308/05/2023 Thông báo số 98/2023 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Bật mí bí mật05/05/2023 Thông báo số 97/2023 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Bật mí bí mật05/05/2023 Thông báo số 95/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình đồng hành SEA Games 202325/04/2023 Thông báo số 94/2023 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Hãy yêu nhau đi21/04/2023