VĂN BẢN PHÁP LÝ
Tiêu đề Mô tả Tập tin Ngày ban hành
Thẩm định giá dịch vụ nghiên cứu đo lường khán giả Thẩm định giá dịch vụ nghiên cứu đo lường khán giả Download 25/01/2024
Liên kết SX PS Phim NN vào 20h VTV2 (Cả tuần) Liên kết SX PS Phim NN vào 20h VTV2 (Cả tuần) Download 18/01/2024
LK SX PS phim truyện NN 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6) LK SX PS phim truyện NN 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6) Download 03/01/2024
Liên kết SX PS Phim NN vào 13h VTV1 (Cả tuần) Liên kết SX PS Phim NN vào 13h VTV1 (Cả tuần) Download 12/12/2023
LK SX PS phim truyện NN 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6) LK SX PS phim truyện NN 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6) Download 23/11/2023
LK SX PS phim truyện NN khoảng 13h VTV1 (Cả tuần) LK SX PS phim truyện NN khoảng 13h VTV1 (Cả tuần) Download 23/11/2023
Hợp tác TT SX và mua gói QC dịp Tết Giáp Thìn 2024 Hợp tác TT SX và mua gói QC dịp Tết Giáp Thìn 2024 Download 03/11/2023
TB số 1379/2023 v/v báo giá phí dịch vụ đo lường KG TB số 1379/2023 v/v báo giá phí dịch vụ đo lường KG Download 12/10/2023
Mời hợp tác thực hiện CT "Lướt trên VTV go" Mời hợp tác thực hiện CT "Lướt trên VTV go" Download 14/08/2023
Mời TT PS và mua QC CT "Thông điệp từ bác sĩ" Mời TT PS và mua QC CT "Thông điệp từ bác sĩ" Download 26/06/2023