THÔNG TIN ĐƠN GIẢN

1. Định nghĩa:

Thông tin đơn giản được hiểu là những thông tin có nội dung ngắn gọn, cách đọc, cách viết bình thường. Nội dung thông tin không nhằm mục đích kinh doanh, thông tin mang ý nghĩa nhân đạo và mang tính chất xã hội như: Nhắn tin, thông báo, tin buồn….

2. Thủ tục tiếp nhập:

a) Đối với khách hàng:

-   Khách hàng trực tiếp đến liên hệ đưa tin phải có giấy tờ tùy thân (chứng minh thư, giấy giới thiệu của đơn vị cử đến làm việc).

-  Thông tin cung cấp phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và phải có đủ giấy tờ hợp lệ.

b)Đối với Cán bộ tiếp nhận thông tin:

-   Hướng dẫn khách hàng về các loại giấy tờ cần thiết và kiểm tra các loại giấy tờ đó

-  Biên soạn lại thông tin và thống nhất với khách hàng trước khi ký hợp đồng

3. Giờ phát sóng:

-   Thời gian phát sóng: Vào khoảng trước 18:00 trên kênh VTV2

-  Thông tin đăng ký trước 11:30, nếu được tiếp nhận sẽ được giải quyết phát sóng ngay vào buổi chiều hôm đó (nếu thông tin là cần thiết và còn thời lượng phát sóng).

4. Những thông tin đơn giản được phát sóng (không đăng ảnh):

-  Thông tin của Tòa án nhân dân: Chỉ áp dụng cho việc nhắn tìm các đương sự để giải quyết các vấn đề do Tòa án thụ lý (phải có công văn của Tòa án).

-  Tin buồn: Chỉ đưa tin cho những đối tượng sau:

+  Những người có công với đất nước, được Nhà nước phong tặng những Danh hiệu cao quý như: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng;  Huân , Huy Chương cao quý khác. Đối với những người có nhiều Danh hiệu thì sẽ được biên tập lại để lấy Danh hiệu cao quý nhất.

+ Các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn thể.

+ Thân nhân ruột thịt của cán bộ, công chức Đài Truyền hình Việt Nam và các ngành liên quan trực tiếp (phải được Lãnh đạo Đài phê duyệt hoặc người được Lãnh đạo Đài ủy quyền phê duyệt).

+ Thông tin mang tính nhân đạo của các tổ chức làm từ thiện: loại thông tin này phát miễn phí và không được phát quá 2 lần.

+ Thông tin mời họp mặt của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội

+ Lời cảm ơn của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội. Đối với loại tin này không được nêu đích danh tên của cá nhân.

+ Tin tìm trẻ lạc: Chỉ áp dụng cho những đối tượng dưới 16 tuổi.

+ Tin nhắn tìm người nhà: Áp dụng cho mọi đối tượng có đủ giấy tờ theo quy định (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cứ trú).

5. Những thông tin không được phát sóng:

-  Thông tin không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

-  Thông tin có nội dung xấu, vi phạm các tiêu chuẩn quy định trong Nghị định 194/CP ngày 31/12/1994 về hoạt động quảng cáo trên Lãnh thổ Việt Nam.

-   Lời cảm ơn tang lễ (trừ trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Lãnh đạo Đài).

-  Thông tin rơi giấy tờ.

-  Thông tin mời họp họ, giỗ Tổ, xây cất đền thời, kêu gọi công đức…

-   Thông tin của Tòa án nhân về việc nhắn tìm các đương sự để giải quyết các công việc như tranh chấp đất đai, nhà cửa, công nợ, thừa kế.

6. Những thông tin đặc biệt khác:

-   Thông tin về nhắn tìm đồng động và tìm kiếm mộ Liệt sỹ được phát sóng miễn phí qua chương trình Truyền hình Quân đội.

-   Những trường hợp đặc biệt khác không nằm trong những quy định ở trên phải có sự đồng ý của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

7. Giá thông tin đơn giản:

Thông tin đơn giản mang tính nhân đạo (đưa tin hạn chế theo những quy định đã nêu ở trên).

Nội dung

Kênh

Mã giờ

Thời gian

Đơn giá (VNĐ)

Thông tin đơn giản

VTV2

 
F3.3

Trước 17:00


 300.000/1 lần/30 giây

Mời họp mặt và một số thông tin đặc biệt

VTV2


 F3.3

Trước 17:00


 1.200.000/1 lần/30 giây